Băng dính miệng túi

Băng dính

Túi POPP, LDPE, HDPE

Dao gạt mực máy in

Màng BOPP, CPP, PET, màng ngọc ...